> >
top of page

vaksen

 

lafyèv jòn

Kisa

Sous: FIOCRUZ (Ministè Sante)

Lafyèv jòn se yon maladi enfeksyon febril egi ki te koze pa yon viris transmèt pa moustik vektè, e li gen de sik transmisyon: sovaj (lè gen transmisyon nan zòn riral oswa forè) ak iben. Viris la transmèt pa mòde transmeteur moustik enfekte yo epi pa gen okenn transmisyon dirèk moun a moun. Maladi a se nan enpòtans epidemyoloji pou gravite klinik li yo ak potansyèl la pou gaye nan zòn iben enfeste ak moustik la Aedes aegypti.

prevansyon

Sistèm sante ofri popilasyon an vaksen kont lafyèv jòn. Depi Avril 2017, Brezil te adopte yon sèl-dòz, orè vaksinasyon pou tout lavi, menm jan se nan liy ak rekòmandasyon yo nan Organizationganizasyon Mondyal Lasante (WHO). Nenpòt moun ki abite nan zòn ki gen rekòmandasyon vaksen kont lafyèv jòn ak moun ki pral vwayaje nan zòn sa yo ta dwe pran vaksen an.

Vaksinasyon kont lafyèv jòn yo ofri nan woutin nan  minisipalite ak rekòmandasyon vaksinasyon  nan peyi sa yo: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Parana, Rio Grande do Sul ak Santa Catarina. Anplis de sa nan zòn ki gen yon rekòmandasyon nan moman sa a, li se tou vaksinen popilasyon an nan Sentespri.

Pou plis enfòmasyon gade sou sit entènèt la nan Ministè Sante a

bottom of page
>