> >
top of page

Prèske tout sitwayen etranje ki vle antre Ozetazini dwe premye jwenn yon viza. Visa B-1 / B-2 se yon viza non imigran pou moun ki vle antre Ozetazini tanporèman pou vwayaj biznis (viza kategori B-1), pou touris (viza kategori B -2) oswa pou yon konbinezon de . Gouvènman Etazini an tipikman bay viza B-1 / B-2 olye de viza B-1 oswa B-2.

Viza a pèmèt yon sitwayen etranje vwayaje nan yon pò ameriken pou antre epi chèche pèmisyon nan men ofisye imigrasyon ameriken an pou antre Ozetazini. Premye etap la nan aplike pou yon viza B-1 / B-2 se ranpli aplikasyon senp viza nou an sou entènèt. Yon fwa fini, nou pral aplike pou epi peye pou viza ou dirèkteman ak gouvènman Etazini an.

 

Nou pral pran yon randevou pou yon entèvyou nan anbasad Ameriken an oswa Konsila kote ou abite. Anvan entèvyou ou a, nou pral voye ba ou yon pake konplè ki montre kisa ou kapab espere epi ba ou yon lis sa ou bezwen pote.

 

Apre entèvyou ou a, Anbasad Ameriken an ap gen chans pou kenbe paspò ou pou fich viza a.

Aktivite ki pèmèt ak yon viza touris (B-2) yo se: touris, vakans, vizit (vakans), vizit zanmi oswa fanmi, swen medikal, patisipasyon nan aktivite sosyal ki te òganize pa òganizasyon fratènèl, sosyal oswa sèvis, patisipasyon nan mizik, espòtif oswa menm jan an evènman, oswa konpetisyon, si yo pa remunere pou patisipasyon yo ak enskripsyon nan yon pwogram kout nan syans lwazi, ni pou jwenn yon diplòm (pou egzanp, yon klas pou kwit manje de jou pandan jou ferye yo).

bottom of page
>