> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Zile Ramree, youn nan zile ki pi mòtèl nan mond lan


Kote sa, li enskri nan Guinness des records, men se pa pou bote li non. Si’w ta depoze pye ou laba, ou riske pa viv lontan paske zile sa chaje ak kayiman.


Birmanie trè rekonèt kòm youn nan pi gwo sit ki chaje ak lòt sit enkwayab ladanl, tankou : Sit Bagan, Lak lnle, Site wayal de mandalay oubyen ankò Vale irrawaddy. Pandan setan, gen yon zile son kote ou pa gen dwa ale sou okenn pretèks si jamè ou ta deside vizite Birmanie. Li gen yon sipèfisi de 1350 km2, Zile Ramree se yon espas a evite malerezman sitou pati nò a ki konstitye yon gwo marekaj. Menm si li lib pou tout moun ki ta vle ale. Ou met kwè’m li pafè pati de kote ou ta renmen pran plezi ale yo. pou yon bòn e senp rezon : Li chaje avek plizyè milye kayiman. Bèt dlo sa se youn nan predatè ki pi danje nan mond lan, selman gad gwosè yo ak kantite a sifi pou’w pipi sou ou menm siw te gason kanson, antouka li preferab ke’w pa kwaze yo sou wout ou.


Epoutan, se akoz de kayiman sa yo ki fè zile a pran trofe « Record Guinness » de kote ki gen pi gwo masak zannimo fè sou moun. Li te pran rekò sa se aprè yon ensidan ki te pase nan lane 1945, nan moman yon konba antre twoup britanik yo ak solda japonè yo. 1000 japonè te kache nan mare a pou yo te ka sove pou anglè. Non selman yo te fè fas avèk anpil moustik, skòpyon e san bliye tout lòt zannimo ki venime, men sa’k te pi mal la sèke yo pa’t janm panse ke yo ta pral antoure pa plizyè kayiman ki grangou. E sa’k pi tèrib la se selman 20 solda ki chape, men malerezman ke yo te vin kenbe e terorize yo. Sa se prèv ke yon sèl evènman kapab sal repitasyon nenpòt ki andwa nan mond lan.

Antouke se vrèman dekonseye pou yon moun ta ale kote sa

 

53 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page