> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Yon ti dekouvèt sou Catherine Flon.


Lè nap fon ti reflechi sou revolisyon Ayisyèn lan ak evènman ki te debouche sou libète nou, imaj militan sa yo paka pa monte nan lespri nou : Toussaint L’Ouverture Jn Jacques Dessalines, Alexandre Petion ak Henry Christophe. Men revolisyon an pa t'ap ka yon reyisit si nou pa t gen fanm vanyan sa yo, non selman yo te batay bò kote mesye yo men yo te antrene tankou tout solda tou, fè manje e yo te mennen gran seremoni vodou yo tou ak anpil lòt bagay ankò.


Yo te jwe yon wòl enpòtan nan tout nivo nan kesyon sa. Youn nan fanm vayan sa yo se te Catherine Flon. Se yon obligasyon poun soulinye enpòtans fanm sa nan zye pèp ayisyen an paske se li menm ki te koud drapo ayisyen an nan dat 18 me 1803. Sa senbolize idantite ak istwa pèp Ayisyen an.


Pandan ke nou pral gen poun selebre fèt drapo a, ann fè yon ti kout istwa sou Catherine Flon, sitou sou kreyasyon drapo ayisyen an : onètman pa gen anpil enfomasyon sou lavi jenès fanm vanyan sa, men li posib poul te fet an 18e syèk nan vil Acahaie, nan peyi Haiti. Istwa rakonte kel te gen yon lanmou pou metye koud la anplis de sa li te yon enfimyè. Li te kreye yon atelye nan vil Acahaie a kotel te aprann plizyè jèn fanm konn koud. Istwa rapòte ke’l te yon moun ki te renmen rann sèvis e li te trè seryez nan tout sa l'ap fè. Nan peryòd revolisyon an, paranl te kite peyi a pou yo te rantre lafrans. Men li menm, li te rete nan peyi a poul te ka lite kont esklavaj.


Nan Dat 18 me 1803, Jn Jacques Dessalines, nan vil Acahaie te resevwa responsablite poul te rasanble tout kòmandan yo. Dessalines te pran drapo fransè a ki gen 3 band vètikal la e li te chire band blanch an ki senbolize pwisans kolonyal fransèz la. Li te jete’l atè epi pile’l. answit, Catherine Flon te koud band ble ak wouj la. Ki senbolize “Unions des Noirs et des Mulatres » answit kòm deviz se te : « Liberté ou la Mort ! »

Gouvènman ayisyen an te mete imaj fanm vanyan sa sou biyè 10 goud la. Li gen anpil respè nan zye tout ayisyen tout kote ke yo ye, swa Ayiti oubyen nan dyaspora e’l pote non plizyè enstitisyon. Catherine Flon, devni yon senbol pou drapo ayisyen an parapò avek zak vanyan li e ki vrèman siyifikatif pou pèp sila a.

 

Five stars Turismo ap swetew bòn fèt drapo pandan n'ap raplew randevou 5 ak 19 jen an. yon ajans men pa menm jan ak lòt yo!!


174 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page