> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Yon gwo kratè kap krache dife depi karant an.


« La porte de l’Enfer egziste, li twouvel nan peyi « Turkmenistan »

Yon gwo kratè kap krache dife depi karant an. Turkmenistan, se youn nan peyi ki pi fèmen nan mond lan, ki vin devni yon atraksyon touristik nan kè dezè “Karakoum”. “se vreman tèrifyan!” daprè sa Goziel Jazkoulieva di, 34 an, ki sòti Achkhabad obsève pou premye fwa touf dife sa ki kontinye ap brile depi 1971.


M pansew ka gen yon ide kounya poukisa yo relel pòt lanfè a. bagay sa ka fè gwo enpak sou yon moun. Men pousel al priye pou mande Bondye padon pou pechel, se ironic men se santiman li souvan bay moun ki gen chans vizitel. Wap gen posiblite wè yon koulè jòn ak oranj nan syel la kap gide kek ra touris ki abitye avantire yo nan espas efreyan sa kap krache dife san rete. Turkmenistan, rete youn nan peyi ki pi izole nan mond lan 25 lane aprè efondreman URSS, ki resevwa pa ane Selman kelke touris ant 12 a 15.000 anplis