> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Vin dekouvri otèl sa ki fèt ak glas


Dòmi nan yon espas kote ke tanperati a pi ba ke 0°, se yon bagay ki fenomenal. Pou anpil moun, li parèt enposib jan ke nou konnen glas la pa fin twò zanmi a moun. Antreprenè nan peyi Laswèd pa t fin wè bagay lakonsa.Anpil mekanis ta pral met sou pye pou sa te rive posib. Kòman yon moun fè adapte l ak milye sa ? Ki istwa ki kache dèyè kokenn chenn otèl sa ? Rale ti chèz ba w, jodi a nou pral fè w vizite pi gwo otèl glas nan mond lan.

Otèl glas Jukkasjärvi se yon otèl ki twouvel nan lokalite Jukkasjärvi, a yon dizèn kilomèt a Lès Kiruna an Swèd. Chak ane, yo pase men nan otèl la. Li ouvè de desanm jiska avril epi nan sezon prentan, li fonn. Se pi gwo otèl glas ki gen nan mond lan. An fevriye 1990, yo te konstwi yon espas pou ekspozisyon atizay nan vil Jukkasjärvi. An1992, nonb vizitè yo te ogmante. Lè sa, pa t gen kote nan vil la pou te met moun. Ebyen, anpil vizitè te oblije al dòmi nan espas ekspozisyon an.

Malgre l te fè frèt epi moun yo pa jwenn ase konfò, vizitè yo te kontan pou eksperyans lan. Apre sa, espas ekspozisyon an te transfòme an otèl. Otèl Jukkasjärvi se premye otèl glas ki konstwi nan mond lan. Kèk peyi tankou Finlande, Norvège,Canada te swiv egzanp lan.


Se sosyete Icehotel AB k ap dirije otèl sa. Pou renouvle otèl sa chak ane, a pati mwa mas, yo toujou retire 5000 tòn glas nan flèv yo epi yo konsève yo nan yon milye ki ant -8 e -5 degre sèlsiyis. Pou konstriksyon an, fò k yo gen a dispozisyon yo 30 000 tòn nèj.

Konstriksyon an kòmanse an otòn epi otèl la ouvri an desanm. Otèl la fèmen pòt li nan mwa avril epi l fonn lè gen prentan.

Kantite chanm yo toujou varye men an 2012, otèl la te gen 49 chanm epi 16 swit. 16 swit yo toujou dekore chak ane pa atis ki vizite yo. Otèl la genyen tou yon bar epi yon chapèl.

Otèl Jukkasjärvi se yon mèvey nan peyi Laswèd.Luckensly LUMA

 

14 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page