> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

TOUT SA W TA DWE KONNEN SOU TRIANGLE DES BERMUDES

Bato ki disparèt, avyon ki pa ka jwenn. Ki moun ki pa janm tande pale de triyang lan Bermuda trist? Zòn jeyografik sa a, ki chita ant Florid, Pòtoriko ak achipèl Bermuda, kouvri prèske plizyè milyon km2 e li alimante rimè tankou fiksyon. Kisa

k ap pase konsa nan triyang sa ? Èske li madichonnen ? Èske se yon kote mistik ? Kèk moun fè konnen ke son espas ki gen ekstraterès, yon lòt site ki gen anba lanmè a. Anpil ipotèz tèt chaje ap sikile sou zòn sa. Jodi a, nou pral fè vwèl nou pou kote sila a. Èske Lasyans ta kapab eksplike li.

Se nan Triyang Bermudes la an 1945, yon flòt ki te gen senk avyon Ameriken disparèt san kite okenn tras. Dènye mo moun ki te abò yo di nan radyo a te bay laperèz : " ta sanble ke nou ap antre nan dlo ki twoub... Nou konplètman pèdi ". Yo pa janm arive jwenn okenn tras nan yo: 14 moun te pèdi lavi yo nan trajedi sa, nan vòl 19 la, ak 13 ankò nan tantativ pote sekou nan moman an.

An 1947, yon resansman fè konnen ke plis pase 50 bato ak 20 avyon disparèt nan yon syèk. Pami yo te gen senk bato tòpiyè nan 19 èskwad marin ameriken an (vòl 19) an 1945 ak avyon ekip sekou a ki te ale nan rechèch yo. Istwa sa te atire atansyon Laprès, e an 1950, jounal Ameriken Miami Herald te premye enstans ki pibliye yon atik sou zòn triyangilè sa ki konekte Zile Bermude yo, pwent Florid ak Pòtoriko. Men, tèm "Triyang Bermude lan" te popilarize jouk nan lane 1964, nan yon atik ki soti lis yon douzèn disparisyon bato, ak avyon. Atik sa te gen tit " Le mortel Triangledes Bermudes. "