> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Tout sa w dwe konnen sou Grotte Marie-Jeanne

Ayiti se youn nan peyi ki regwoupe plis gwòt nan karayib la. Kisa ki yon gwòt ? Jeneralman, yon gwòt se yon espas ki twouve l anba tè e syans ki okipe l de zafè sa se speleyoloji. Youn nan pi gwo gwòt nan karayib la retwouve l sou ti bout tè Desalin nan e se Grotte Marie-Jeanne ki twouve l patikilyèman nan komin Port- à-Piment, depatman Sid.

Yon ti kout je sou Port-à-Piment Port-à-Piment se yon komin ki sitiye nan mitan 7 komin nan liy ki fòme preskil Sid la ki ka yon 52 km ak vil Okay. Tout bò wout la se lanmè ki bay angouman pou vwayajè yo vizite. Li limite nan pati Lès apati 6e seksyon « Coteaux » epi sou 7e seksyon Chantal, nan pati lwès bè « Port-au-Prince » , nan pati Sid pa lanmè antiy yo, nan pati nò pa 2e seksyon« Chardonières ». Vil la fonde nan lane 1700, li te rele Figye, men lè panyòl yo te rive nan kot Sid la yo te wè zòn nan tou wouj, yo vin chanje non vil la yo rele li « Port-a-Piment ». Se nan lane 1872 Port-a-Piment fè pati youn nan komin peyi Dayiti ofisy