> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Tout detay sou varyan OMICRON

Depi apre aparisyon COVID-19lan nan vil Wuhan ( Chine ), nouvo varyanyo pa sispann grenpe echèl. Nou te konnen varyan brezilyen, varyan espanyòl, elatriye. Ebyen, dènye varyan k ap bat lestomak li pou kounya se OMICRON. Yo te repètoryepremye ka varyan sa an Afrik pi presizemanAfrique du Sud depi lè sa, anpil peyi fèmen fwontyè ak Afrique du Sud yon fason pou te frennen dega ke Omicron ka koze. Ebyen, Omicron te gentan fofile kò l pou l tabli kò l nan diferan peyi. Dezòmè, OMS ( Òganizasyon Mondyal Sante ) deklare ke viris sa se yon preyokipasyon pou lemond e gen anpil faktè ki eksplike sa.

Viris yo pa statik,sa ki vle di yo toujou ap devlope e pran diferan aspè, sa yo rele mitasyon an. Ebyen varyan sa tèlman gen mitasyon, viwològ yo ak ekspè yo nan domèn sa rete bouch be. Y ap fè fas ak yon varyan ki trè diferan de varyan Delta ak varyan Alpha. Omicron tèlman diferan ke yo paka jwenn vrèman kote l soti, sa ki soulve anpil kesyon : ki kote li te kache pandan tout pandemi an ? Selon ekspè yo, gen twa eksplikasyon posib :

1. viris lan genlèt ap sikile epi evolyenan yon popilasyon ki pa t gen twòp siveyans;