> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Top 7 metye ki pèmèt moun vwayaje

Anpil nan nou reve gen yon metye agreyab ki kapab rive fè lyezon ant travay ak vwayaj. Eh wi se posib! Gen anpil metye ki pèmèt ou travay aletranje, kap metew an deplasman detanzantan e ki alafwa kap edew dekouvri anpil rejyon nan mond lan.


1- Jounalis repòt

Jounalism se yon metye vrèman pasyonan. Dekripte enfòmasyon, ankete sou tèren, toujou pi prè aksyon yo, jounalis repòtè entènasyonal fè tour mond lan pou ka difize enfòmasyon dokimante e reyalist avek piblik kap li yo ak tande yo. Ou pa ta renmen jounalis ?

2- Komès entènasyonal (Commercial International)

Mondializasyon echanj yo, akselerasyon trazaksyon entènasyonal yo, devlopman mache entènasyonal yo nan kontinan Azi a oubyen Afrik la…donk rezon ki fè komèsan yo vize entènasyonal la vrèman anpil. Sòti de miltinasyonal a yon start-up kreyatif, jan de metye sa mande pouw gen yon profil komèsan ki pale plizyè lang e ki renmen vwayaje e ki kapab sedwi kliyan toupatou nan mond lan.

3- Direktè atistik mòd oubyen direktè casting

Metye mòd yo se okazyon pouw deplase souvan nan entènasyonal la. Malgre ritm travay la gen anpil konkirans e ki stresan pafwa, men pwofesyonèl mòd yo ; tankou direktè atistik yo, stilis ki trè rekoni yo, direktè Casting yo ak top model yo toujou ap vwayaje pandan tout ane a. al nan prezantasyon « Fashion Week » yo ak lòt evènman entènasyonal yo, donk pwofesyonèl mòd yo pa souvan repoze yo men yo vwayaje anpil.

4- Otès de lè, Steward ak Pilòt

Koman nou ta fè pa mansyone metye aviasyon an nan top metye kif è moun vwayaje souvan yo ? pèsonel kap travay andan avyon yo pase non selman anpil