> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Top 5 vil ki pi pwòp nan mond lan (Klasman 2021)

Tout moun ta renmen viv nan yon espas ki bel e ki pwòp. Li trè difisil pou viv nan yon vil ki sal oubyen polye. Donk tout mond ta renmen rete nan yon vil kote lè a fre e pwòp. Epoutan, gen anpil faktè ki kontribye nan rann yon vil pwòp, men popilasyon an kap ogmante a toujou rann sa difisil.


Pou nou onèt avè’w, se toujou moun yo ki dèyè polisyon vil yo. paske se nou menm lèzòm ki itilize machin, bekàn e ki rann espas kote yap viv la sal e polye. Men se pa vrèman sa ki sijè a, jodya nou pral dekouvri ansanm top 5 vil ki pi pwòp nan mond lan pou lane 2021 an.


Gen plizyè vil nan mond lan, ki trè pwòp e genyen ki mwens pwòp e ki prèske pa gen polisyon. Pwòprete jwe yon wòl trè enpòtan nan mete yon vil an valè e pèmèt li pwogrese san rete. Ebyen nap prezantew klasman 5 vil ki pi pwòp nan mond lan nan lane 2021 an e ki ka siprann ou!!!

Berne, (Suisse) : se yon vil agreyab e pwòp. Peyi laswis te atraksyon prensipal touris yo nan mond lan e (Berne) ki se youn nan vil li yo vrèman rekonèt pou pwòpte’l. rivyè yo trè pwòp e tout moun kapab bwè dlo rivyè a dirèkteman. Answit vil (Berne) lan gen anpil mòn nan rejyon vwazin lan ki rann atmosfè vil la agreyab. An deyò de sa. Vil la gen plizyè batiman ki fèt avèk seramik, plizyè kilomèt mache kouvri nòmalman, plizyè katedral gotik avèk plizyè wout chaje ak labirent. Vil la sanble ak fòlklò. Anfen vil la se vrèman yon bon egzanp pou reprezante vil ki pi pwòp nan mond lan.

Oslo, (Norvège) : Vil Oslo nan peyi norvège trè rekonèt tou kòm vil ki trè pwòp. Vil la se kapital Norvège epi tou se li ki se sant gouvènmantal la ak aktivite ekonomik. Vil la trè bèl nan tradisyon ak kilti. Pa egzanp : anpil moun nan vil la edike, yo konnen byen kòman pou yo gade yon vil pwòp. Oslo klase kòm yon « Ville mondiale bêta ». Vil la ranpli ak espas ki vèt e chaje ak pak ki trè pwòp. Vil la trè pwòp e se youn nan vil ki pi chè nan mond lan. Pri ewopeyen pou vil ki pi dirab la te nan men vil Oslo 2003. Oslo se youn nan vil kote anviwonman zafè biznis pi lib. Selon plizyè klasman vil yo, se yon espas vrèman agreyab pou viv sitou nan domèn sekirite, sante, ak kalite anviwonmantal.

Fribourg, (Almagne) : se yon vil agreyab e pwòp nan peyi almay. Popilasyon an ak administrasyon vil la trè sousye de anviwonman yo. yo toujou asire yo pou yo kenbe vil la pi pwòp ke posib. Vil la chaje ak jaden ki trè pwòp. E sitou paran vil la toujou ap fè yon fason pou yo edike timoun sou enpòtans pwòpte nan sosyete a. Vil la trè rekonèt sou yon tinon « Vil flè yo » akoz de anpil jaden ke li genyen.


Vil Fribourg la se vil ki pi cho nan peyi Almay. Vil sa sitye’l nan sidwès peyi lalmay e popilasyon vil nan yon nonb de 2 20 000 abitan. Vil la rekonèt pou pratik trè avanse anviwonmantal li yo ak nivo vi a ki trè agreyab.

Brisbane, (Australie) : se yon vil ki rekonèt pou pwòpte’l tou. Vil sa sitye’l an ostrali e li klase kòm twazyèm vil ki pi gwo nan peyi a. zòn vil la kouvri anviwon 2.297 miles2 avèk yon popilasyon ki gen anviwon 2.043 milyon nan lane 2010. Vil la byen òganize, sekirize e se youn nan vil ki pi pwòp pou viv. Answit minisipalite vil la okipe’l trè byen de pwòpte vil la. E vil la gen diferan tip de endistri modèn.

Vil la vrèman rekonèt pou kalite de vi ke yo ofri. Popilasyon trè konsyan e se pou sa yap efòse yo chak jou pou yo ka gade vil la pwòp. Nou pa konnen anpil espas ki sal nan peyi sa de tout fason. Donk kenbe vi la pwòp se responsabilite gouvènman lokal vil la.

Kobe, (Japon) : Se yon vil pwòp e byen òganize e san dout se youn nan vil ki pi pwòp nan mond lan pou lane 2021 an. Kobe sitye’l nan peyi japon. Japonè yo trè devwe pou yo kenbe vil pwòp. Popilasyon vil sa se anviwon 1,5 milyon. Otorite vil la jere byen dechè yo ak resiklaj. E japonè yo rekonèt byen nan domèn jere fatra ak resiklaj, enfrastrikti ekonomi ak teknoloji trè avanse. E san bliye ke antretyen ijyèn yo ekstrèmman bon. Pou yo ka kenbe vil la pwòp, yo itilize avèk siksè teknik kòm jesyon fatra solid yo, gaz vè pou transpò yo, etc. e piblik vil la vrèman trè konsyan de enpòtans pwòpte.

289 vues0 commentaire

コメント


POSTS RÉCENTS

bottom of page