> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Soulye avek radar pou pèmèt avèg yo wè wout yo


Envansyon « Tec-innovation » yo transfòme nenpòt soulye nan mond lan kòm yon kaptè. Li vibre tankou yon manèt playstation pou prevni moun lan.


Apeprè de 1,7 milyon moun gen maladi twoub vizyon nan peyi lafrans. Asosyasyon ki reprezante moun sa yo ap plenyen pou majorite wout yo ki reprezante yon danje pou pou pyeton sa : pwoblèm sou twotwa yo, twou ki gen nan asfalt la, san bliye pasaj pou pyeton yo ke chofè souvan pase sou yo, siklis ki enpridan yo ni moun ki itilize scooter yo nenpot kijan. Erezman, Autrichiens « Tec-innovation » yo jwenn yon solisyon efikas san ke moun lan pa itilize baton poul mache.


Soulye a gen posiblite poul wè a 4m. Yo rele « InnoMake », yo mete 2 kaptè devan soulye a. dispozitif sa fonksyone ala manyè de yon “sonar”: li voye yon son a 4m devan li, ke yo jije ke okenn baton pat ka fè. Sil ta wè yon obstak, aparèy la ap vibrer nan youn nan 2 soulye yo, sa kap pèmèt evite danje nan bò li ye a.

Aparèy la konekte nòmalman. Systèm lan konekte avek yon smartphone. Konsa, lè yon danje ap vini lap sinyale moun lan avek yon son. Nan jou kap vini yo, InnoMake ka fè yo mete yon kamera poul ka anrichi entèlijans atifisyèl la. Paske pwojè Tec-Innovation an se byen ekipe moun ki mal wè yo avek yon kaptè entèlijan pou evite yo de danje.


An atandan vèsyon 2.0 a sòti, soulye InnoMake yo vann Selman pou 3200euro inite a sou plizyè sit Autrichiens e yo rekonèt ekipman sa kòm yon ekipman medikal ki respekte nòm ewopeyen yo. Donk se yon gran pa an avan pou rann vil yo pi aksesib ak tout pyeton

89 vues0 commentaire

Comentarios


POSTS RÉCENTS

bottom of page