> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Pon Golden Gate, yon ouvraj mitik nan vil San Franscico peyi etazini

. .

. .

Pon Golden Gate ki nan vil San Franscico a se yon ouvraj mitik peyi etazini. Kesyon tout ap poze; se koman pon sa te kreye kifè jodya li ka fe pati de 7 mèvèy mondyal modèn yo ?

Nan lane 1872, yon antreprenè, ki rele « Charles Crocker », te anvizaje kreye yon po nant vil San Francisco a ak vil Sausalito a. A pati de lane 1906, nan moman konstriksyon vil la ki te touche pa yon tranbleman tè, a lepok se te yon kesyon de devlopman plizyè wout nan eta sa. Wout bato ak tren te vreman sichaje. Donk nan lane 1916, ide konstwi pon sa te rekomanse ap pale ankò sitou nan jounal « New York Times ». Men nan moman rann egzistans pon sa posib te vreman konpromi akoz de kourant ki te two fò, bwouya te vreman epè, answit sel lanmè a tap degrade pon an trè rapid.


Konstriksyon pon sa se te vreman yon veritab defi, nan lane 1919, enjenyè Michael O’Shaughnessy se te premye moun ki te rele pon sa « Pont du Golden Gate », ki vle di literalman « Pon pòt an ò a ». Li te adrese’l ak Achitek Joseph Strauss pou mande prezante plan yon kontriksyon de yon pon sispandi. Nan lane 1993, travay yo te demare. Defi yo te anpil : pou fè travayè yo aksepte montan travay la, pou yo te konvenk sosyete tren yo ke pon an pa pral fè yo pèdi aktivite yo, pou yo te poze fondasyon an pandan ke dlo a te vreman ajite, pi presizeman nan moman kote oseyan pasifik la rankontre ak dlo dous rivyè vil San Franscisco a.


Te gen 2 ekip de plonjè ki tap eseye konsolide baz pon sila a. a plizyè repriz, sa yo konstwi pou pèmèt transpò materyo yo ak pasaj ouvrye yo ant bèj ak premyè tour lan brize pou answit rekonstwi’l. o final, 2 tour de 227m te rive soude : answit « Golden Gate de San Franscisco » te rive inogire nan dat ki te 27 me 1937. Li travèse vil « Detroit » sou yon longè de 2737m ! o total, se 75.000 tòn asye ki te itilize, san bliye beton.

Chwa koulè oranj lan, pi presizeman “Orange international” Golden Gate la gen merit li pa achitek “Irving Morrow”. Achitèk sa te fè pati de ekip Strauss la. Li reziste jiskaske’l rive ak reyalizasyon pon sa malgre tout kritik ki te genyen nan peyi a nan epok sa. E se li menm tou ki reyalize skilti ki dekore pon an.

 

124 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page