> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Plis ke 10 peyi nan mond kote kite yon “Pourboire” se yon obligasyon

Nan laplipa peyi nan mond lan, « Pourboire » se yon bagay volontè. Epoutan, gen nan sèten peyi, se trè mal vu. E gen nan lòt peyi tou, Pourboire se yon koutim obligatwa, e an reyalite, menm montan an parèt direkteman nan fakti a otel yo ak restoran yo. Nap eksplike’w sa’w dwe fè pou’w pa mal alèz lè wap vwayaje.

Kite yon « Pourboire » an Ewop : Se yon kesyon volontè sou majorite pati tèritwa a

An Norvège, an Suède ak peyi Danemark

La, Pourboire inabityèl. Nan Bar yo ak restoran yo, si sèvis te ekselan, kliyan kite ant 5 ak 15% nan adisyon an, men gen eksepsyonèl.

Nan peyi Danemark: Se yon bagay ekspesyonel, yo pap tann “Pourboire” nan taxi, restoran oubyen otel paske li deja enkli nan sèvis la.


Nan peyi Finlande ak Islande : peyi sa yo peye anplwaye otelri yo byen e « Pourboire » yo tou enkli nan adisyon an, donk ou pa oblije peye sou li.

Kite yon « Pourboire » nan peyi Lafrans : Se yon bagay ki fèt pa defo. Nan peyi sa adisyon restoran yo ak kafeterya yo tou enkli nan sèvis la, gen yon montan ki egal a 15% nan adisyon ke anplaye nan etablisman ka pataje’l antre yo. e si sèvè ou a te byen travay, ou ka ajoute 5 a 10% anplis.

An Almay : Kite yon « Pourboire » pa obligatwa, men gen anpil moun ki fè’l. montan an konn twouve’l jeneralman ant 5 a 10% adisyon an. Si se nan kat kredi wap peye, ou dwe endike sèvè montan pou’l faktire a. si wap peye ak lajan nan men, ou ka remèt li a sèvè a.

Royaume-Uni : menm jan ak lafrans, Royaume-Uni entegre konsèp « sèvis enkli » a nan adisyon restoran yo. sa tou li koresponn ak « Pourboire » e li reprezante jeneralman 10% adisyon total la. Siw pa wè’l nan parèt sou tikè kès la e ou pral peye pa kat, di sèvè konbyen ou vle pou li retire pou « Pourboire » la, pou’l pa fè’l pou kont li.

Kite yon « Pourboire » nan peyi Russie : Byen ke se sou rejim kominis, vèsman « Pourboire » te vreman entèdi, e kounya, li depann de volonte kliyan an. Montan abityèl la sitye’l ant 5 a 10% de adisyon an. Nan kèk zòn touristik, « Pourboire » lan komanse afiche sou tikè yo.

An Swiss : Youn nan peyi kote lalwa egzije yon “Pourboire”

Peyi la Swiss egzije pa lalwa ke restoran ak kafe yo resevwa yon “Pourboire”. Montan sa reprezante 15% de sa yo konsome e yo rele sa « Komisyon sèvis ». e sitou si kote a se yon lye de lyks, kliyan kite jeneralman yon « Pourboire » siplemantè.

Kite yon « Pourboire » an Ajantin: nan restoran ajanten yo, pourboire la se jeneralman 10% li ye e chofè taxi yo peye yon ti kras plis ke kontè machin lan, men :pourboire » pa obligatwa pa lalwa.
Peyi Brezil se youn nan peyi ki tou mete adisyon bar yo ak restoran yo montan “Pourboire” la. Li se 10% e yo rekonèt li sou non sa « Servico ».

Nan peyi « Canada » kite yon « Pourboire” preske obligatwa, se trè kouran pou ou kite 15%. Se koutim yo, men li telman byen chita ke pafwa yo konsidere’l kòm yon devwa.


Nan peyi “Cuba” kou “La Russie », te gen yon tan kote « Pourboire » te entèdi nan peyi « Cuba », men jodya pratik ki pi kouran an se kite 10% nan fakti a.


Kite yon « Pourboire » nan peyi Etazini : se pa ke kite yon ti sòm lan obligatwa ozetazini, men koutim lan telman kouran, telman tipik nan kilti amerikèn lan, ke lè’w pa fè’l sèvè a ka mal konprann sa. Jeneralman montan « Pourboire » lan se anviwon 15 a 20% de konsomasyon an.

Nan peyi Mexique, pa kite « Pourboire » konsidere kòm yon move bagay. Se vre pa gen okenn lwa ki egziste pou kite « pourboire », men pa fè’l vin konsidere kòm yon atak. men si jamè ou estime ke’w jwenn yon move sèvis, ou ka pale ak direktè a pou’w ka refize peye’l.

Kite yon « Pourboire » nan kontinan Azyatik la.

Se kontrèman ak peyi Mexique. Nan peyi lachin, pourboire konsidere kòm trè maledvem sof “Hong Kong ak Macao”, kote ke’w ka kite jiska 10% de konsomasyon an.

Kite yon Pourboire nan peyi « Inde » : Salè yon sèvè an Inde yo trè ba, donk kite yon pourboire se toujou yon bòn ide, menm si se pa obligatwa. 10% se yon bon montan.

Kite yon pourboire nan peyi Japon

Kilti japonèz la pa konnen egzistans pourboire. Si ou ta eseye kite yon pourboire nan peyi sa, sèvè ou a ap ttwouve sa ensiltan, evite fè sa.

 

17 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page