> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Peyi ki genyen mwens krim nan mond lan

Ou swete vwayaje pandan sezon ivè a oubyen sezon dete a pito, epi wap chache yon destinasyon ki 100% sekiritè ? ebyen men kek andwa ki mwen vyolan nan mond lan, kote sa yo afiche yon to de kriminalite trè ba avek yon stabilite politik fyab.


Daprè rapò anyèl de « International SOS and Control Risks », ebyen gen 4 peyi ki sèti venkè an tèm de sante ak sekirite nan mond lan. Vo mye ou chwazi youn nan destinasyon sa yo, wap plis alabri ke nan sètèn lòt peyi kote tansyon ak danje pa janm chome yon jou. Pou klasman sa te posib, nou te vize plizyè pwen esansyèl ke yon vwayajè ka fè fas pandan sejou li yo ; sou pwen lasante (maladi kontaminan), sou pwen sekiritè (to kriminalite a, sityasyon politik peyi a) ak posib risk de katastwòf natirel.

Donk se nan kontinan ewop la, nan nò ewop la pou plis presizyon ke ou menm avek fanmi ou ta rezève tikè pou pwochen vol ou a, paske nan tèt klasman peyi sa yo, premyèman se peyi « Danemark » ki rive avan. Aprè sa wap jwenn « Norvège », « Finlande » ak « Islande ». donk pa gen okenn pwoblèm pouw dirije vol ou a pou peyi sa e sitou Danemark paske se li ki an tèt nan kote ke pèsòn pa bezwen pè anyen pratikman. Fòk nou di’w nan peyi bonè sa yo aprann « Konfyans » avek timoun yo depi lè yo te nan pi jèn laj yo. e wap santi sa tout kote nan peyi Danemark la : abitan peyi sa pratike yon bagay kiltirel ki rele « Hygge », ki siyifi fason pou yo viv avek konfò ki okipe yon gran plas nan mitan yo.


Nou rejwenn menm patikilarite sa nan peyi nò vwazen yo. tankou norvège ki gen yon to de kriminalite fèb, se menm bagay pou Finland ak Islande kote ou kapab dòmi jouk li jou san kè sote. Se pa selman nan pòl sa ke vyolans lan ensiyifyan. Yon peyi tankou « La Suisse » pa egzanp, rekonèt pou onètete’l ak jantiyès abitan li yo. Monaco tou pa gen anpil risk pou yo ta atake’w nan mitan nwit e menm nan peyi Slovenie, apa de kelke kote ki gen kèk grenn « Pickpockets », aprèsa ou ka pwomennen trankil trankil nan pak yo ak jaden yo.


- Menm gen lòt kote, ke yo dekonseye vivman pou yon moun ta vizite, de tout fason yo se peyi ki fèmen pou touris. Peyi tankou : Afganistan, Coree du nord, Irak, Libye, Niger, Soudan disid, ak la Syrie, yo pa prèt pou yo ta figire nan lis pou vwayajè touris, tan ke vyolans ak teworis toujou rete prezan nan rejyon sa e san bliye yon kote ke « droits de l’homme » pa twò konsidere pou’n pa di ditou.

 

603 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page