> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Pak nasyonal Marekaj etènel, yon rezèv bèt sovaj...

Dernière mise à jour : 25 juin 2021


Li gen yon ti non poetik ki se « Pak nasyonal Marekaj etènel », li sitye’l nan sid vil eta Floride la. Li se pi gwo rezèv nati sovaj sibtropikal nan kontinan Nò ameriken an, li reprezante yon ecosystèm inik nan tout mond lan, trè byen prezève, ki ba’l dwa pou’l fè pati de Patrimwan mondyal imanite pa UNESCO. Zòn lan chaje ak dlo e sol la trè mouye, Les Everglades, jwen sous li nan rivyè Kissimmee ak Lak Okeechobee, ki se yon systèm ki lan e ki koule a yon distans 400m chak jou.


Li konstitiye de yon rezo marekaj nwaye nan yon vejetasyon ki telman flerisan, wa di se yon forè vyèj. Yo souvan konpare’l ak yon flèv chaje ak zeb ki sòti nan tè a ki al fini kous li nan lanmè a. divèsite zannimo akwatik