> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Nan peyi Almay, ou ka rezève plas vwazen an pouw ka kouche.


 

- Bagay dòmi avèk kou’w sou 2 janb ou yo oubyen kou’w kage pa

dèyè sou syèj la ebyen sa fini : Konpayi yo pwopoze ak pasajè klas ekonomik yo, aksè pou yo ka rezève kèlke syèj anplis pou yo ka dòmi alonje nòmalman. Avyon se meyè oubyen pi move reprezantasyon lit kont klas sosyal : kote w'ap jwenn devan nèt avyon an ; dirijan oubyen pilòt k'ap sibi tout pètibasyon vòl yo, answit yon klas siperyè k'ap pwofite konfò modèn lan ak yon pri entèdi e dòmi tèt poze sou fotèy yo ; epi dèyè a, anfen, travayè yo, ki konble dèyè a nan yon syèj 4 ranje, san asirans genyen yon apwi pou kò yo, men ki genyen sètitid ke y'ap dòmi chita, oubyen janb yo akrokiye.


- Yon sityasyon ki chanje nan kèlke konpayi.Depi 2 dawout 2021, pa egzanp kounya li posib pou'w rezève yon opsyon nan "Lufthansa" ki transfòme plizyè syèj an kabann ; ki pote non « Sleeper’s row », jan non an endike’l la sa siyifi privatize tout yon ranje pou konfò pasaje a. Nòmalman moun lan ap peye yon siplemantè pou dòmi, y'ap baw yon matla, yon zòrye, yon dra pou kouvri e menm yon senti pou evite moun lan tonbe sou syèj la pandan l'ap dòmi.


- Avan menm ou fèmen zye’w, fòk ou ta fè rapid : paske se sèlman 3 ak 4 Sleepers row ki disponib pa vòl. se youn nan mwayen pou konpayi a ka rantre kòb lòt syèj ki vid yo nan peryòd sa kote vwayaje vin yon ti jan konplike akoz de prensip sanitè. Men opsyon sa pwopoze sèlman sou vòl long dire yo (11 zè de vòl oubyen plis) a destinasyon pa egzanp Singapour ou Los Angeles, k'ap dekole depi « hubs de Munich et Francfort ». lòt konpayi tankou « Air New Zealand », te teste opsyon sa ki kapab devni jeneral yon jou. Dezòmè si tès sanitè ou ajou, w'ap gen chans goute avèk yon LUXE PREMIUM san'w pa bezwen chanje klas.

 

Men kòman ou kapab sipòte travay sa


1- Yon ti LIKE pou'w si w renmen atik la.


2- yon ti kòmantè pou'w pataje avi w sou atik la avèk nou (sa w renmen, sa w pa renmen ladan oswa kisa ou ta renmen nou ajoute pwochèn fwa).


88 vues0 commentaire

コメント


POSTS RÉCENTS

bottom of page