> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Mykonos, yon zile touristik ekstraòdinè nan peyi Grèce.


(Les Cyclades) se yon gwoup zile nan sidès lanmè Egée. Pami yo, wap jwen Mykonos yon zile ekstraòdinè. Li se yon espas pou vakans touristik chak moman été nan mond lan. Yo gen koutim sa gen plis pase 100 lane. Pran kelke minit pouw aprann avek nou mèvèy zile a.


Men kelke enfomansyon rapid sou zile sila a, ki twouvel an grèce la :

• Meyè peryòd lane a pou vizitel se Jwen ak Septanm

• lajan yo se Euro