> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Men 10 gran vil ki pi entèlijan nan mond lan

Eske’w te konnen ki metropol ki itilize pi byen teknoloji “ pou ka kreye yon prezan ak yon avni ki pi dirab e kapab ogmante kalite vi abitan yo ?


Nan 4 kwen mond lan, plizyè vil mobilize pou yo ka itilize teknoloji nan objektif pou rann lavi abitan yo meyè. Sosyete « EasyPark », ki se yon aplikasyon ki espesyalize’l nan stasyonman, sot revele klasman mondyal vil ki pi avanse sou pwen teknoloji a.


Tarif pèyman elektronik yo, jesyon global fatra yo, inovasyon nan matyè stasyonman, jesyon transpò yo, aksyon klimatik yo…chèchè yo, ede kèk sous tankou « Banque Mondiale et FMI » yo analize omwen 14 kritè diferan pou etabli yon klasman.

Londre se gran ganyan an, paris yon bon elèv nan zafè stasyonman.