> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Men 10 gran vil ki pi entèlijan nan mond lan

Eske’w te konnen ki metropol ki itilize pi byen teknoloji “ pou ka kreye yon prezan ak yon avni ki pi dirab e kapab ogmante kalite vi abitan yo ?


Nan 4 kwen mond lan, plizyè vil mobilize pou yo ka itilize teknoloji nan objektif pou rann lavi abitan yo meyè. Sosyete « EasyPark », ki se yon aplikasyon ki espesyalize’l nan stasyonman, sot revele klasman mondyal vil ki pi avanse sou pwen teknoloji a.


Tarif pèyman elektronik yo, jesyon global fatra yo, inovasyon nan matyè stasyonman, jesyon transpò yo, aksyon klimatik yo…chèchè yo, ede kèk sous tankou « Banque Mondiale et FMI » yo analize omwen 14 kritè diferan pou etabli yon klasman.

Londre se gran ganyan an, paris yon bon elèv nan zafè stasyonman.

Gran vil ki ganyan etid sa li pa lòt ke ‘LONDRES’. Kapital britanik la klase kòm vil ki pi entèlijan e ki fikse mye avni a daprè yon etid. 2 vil ameriken konplete podyòm lan : New york ak San francisco. Si Paris absan de top 10 global la, men li fè pati de bon elèv nan domèn òf stasyonman. Sou pwen sa, Paris rive an 4e pozisyon. Selman « Londres » ki devanse’l, Manchester ak Berlin fè pati vil ki gen plis ke 3 milyon abitan.

Vil Skandinav yo ekploze

Pwiske vil yo te konfwonte a plizyè defi diferan daprè popilasyon yo, etid la te divize an 3 kategori selon gwosè yo, (Plis pase 3 milyon abitan, ant 600 000 ak 3 milyon e ant 50 000 ak 600 000). Pou sa ki gen rapò ak vil ki pi fèb yo, skandinav yo se wa. Copenhague, Oslo ak Stockholm monopolize podyòm vil kote popilasyon an genyen ant 600 000 ak 3 milyon abitan. Men pou site ki pi piti yo, rezilta vrèman pa reponn: 9 nan 10 premye vil yo sitye yo nan nò ewop la.


Si nou obsève vil ki konte ant 600 000 ak 3 milyon abitan yo, 50% na 10 premye vil yo twouve yon an skandinav. Se menm bagay pou pou vil ki konte ant 50 000 ak 600 000 abitan yo, kote 90% nan 10 premye vil yo sitiye yo tou nan menm rejyon an, daprè remak ke « Louise Ekman, ki se reponsab kominikasyon ak relasyon piblik gwoup EasyPark ». Li vizib pou’w konstate ke peyi skandinav yo met tout yo menm pou yo ka ofri yon anviwonman dira bak yon meyè kalite vi ak abitan yo.


Men 10 vil entèlijant yo ki gen plis ke 3 milyon abitan:

Londres (Royaume Uni)

New york (Etats-Unis)

San Francisco (Etats-Unis)

Singapour

Berlin (Allemagne)

Rotterdam (Pays-Bas)

Seattle (Etats-Unis)

Seoul (Coree du sud)

Washington D.C (Etats-Unis)

Manchester (Royaume uni)


16 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page