> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Lis 5 inivèsite ki pi chè nan mond lan pou lane 2021 an

Edikasyon se pati ki pi enpòtan nan lavi e gen anpil lekol ki pwopoze diferan tip de kou. Epoutan, inivèsite sa yo pa bon mache ditou ditou e si yon moun eseye pouswiv etid li nan meyè inivèsite yo, lap gen pou’l peye yon kolosal sòm chak ane. Inivèsite sa yo konsidere kòm inivèsite ki pi chè nan mond lan e kip a an favè okenn etidyan òdinè.


Mwen konnen wap mande’w ki inivèsite ki pi chè nan mond lan ? ebyen san pèdi tan li pa lòt ke « Harvey Mudd College », ki te kreye kòm yon lekol prive 1955, li se nimewo 1 nan klasman nan klasman 10 inivèsite ki pi chè nan mond lan.


Inivèsite ki pi chè nan mond lan se plizyè etablisman siperyè ki trè repite nan koze ansèyman e answit ki pi repite nan kesyon respekte kou regilye li yo. e san bliye etablisman sa yo pwopoze tou plizyè tip aktivite siplemantè ki ede etidyan yo devlope nan divès lòt aspè nan lavi yo. lis sa genyen ladan’l non tout etablisman siperyè ki pi chè nan mond lan :