> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

L’ile sur la Mur, yon achitekti ekstraòdinè...


L’ile sur la Mur – Acconci Studio & Art & Ideo

Graz, 2001.

Li sanble ak yon nyaj oubyen a yon koulèv ki fèt an vè ak asye, (L’ile de Vito Acconci) sou rivyè « Mur à Graz » enplante nan aktivite vil « Autrichienne » lan kòm yon imaj toutafè inovan e patikilyèman oriante vè langaj peryòd sa.

Zile sa ki gen fòm zoo a sanble nan lannwit ak yon bagay ki vrèman mèvèye paske li limen avek yon limyè kap bouje detanzantan, se yon melanj pafè de « art et architecture ». Se yon espas ke yo skilte, yon rèv ki fini devni reyalite, ak yon vizyon ki pran yon dimansyon reyèl.

Zèv « Acconci » a reyalize parapò ak egzijans ke administrasyon GRAZ tap bay pou kreye yon bagay ki tap an mezi pou ran rivyè a devni yon espas frekantab. Mi an divize vil la men poukisa li pa fè yon eleman kote kap kapab relye 2 vil yo ansanm ?