> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Kisaw dwe fè aprè yon sekous tranbleman tè ?

Imediatman aprèsa :

Ouvri pòt kay pou asirew ke’w gen yon espas pouw pase. Si sekous te ase fò pou ranvèse kay la e si’w ta anndan pandan moman an : sòti selman aprè lè’w fin rasanble tout moun ki te bò kote’w nan espas la. Kalme yo, bat pouw asirew ke tout net la, answit ede grandèt yo, moun ki malad yo ak moun ki andikape yo. pa rete tou prè kote ki gen risk pou konstwiksyon yo tonbe. Paske nenpòt ti sekous kapab koz sa ki fèb yo tonbe.


Toujou sonje koupe dlo a, elektrisite a ak gaz ki anndan kay la pou sekiritew, se rezon ki koz ou dwe konnen kote kontè ki pou koupe tout bagay anndan kay la ye.

Pa eseye limen alimèt pandanw anndan kay la siw pat asirew kew te fèmen gaz la paske ou riske anpire sityasyon an. Siw ta twouve’w bloke nan efondreman an, eseye frape detanzantan yon kanalizasyon ki fèt an fè oubyen pout kay la pouw ka sinyale prezans ou.


Si Sekous la pat twò fò :

Verifye eta de fonksyonman dlo a ak gaz la, (svp pa chache fwit gaz la avek dife nan menw) aprèsa chache koupe kontè ki alimante tout bagay sa yo nan kay la. Esi te gentan gen fwit gaz, koupe kouran san pran tan pou sa pa pwovoke dife.


Yon konsèy enpòtan pou moun ki rete bò lanmè yo :

Si sekous la te fò e si ou rete bò lanmè, nan yon wotè de 15m oubyen a kelke santèn de mèt de rivaj la, ebyen depechew pouw ka ale yon kote ki pi wo : paske sa ka koz yon tsunami oubyen yon inondasyon. E pa redesann tan ke yon otorite ofisyel ki konpetan nan domèn sa pa bay lòd fè sa. Answit kouri al sou plaj la pouw ka gade « vag lanmè » a paske nan moman ke wap wè’l li ka gentan two ta pouw ta mete’w an sekirite, paske an reyalite se yon seri de vag la ye.

 

kite yon LIKE siw renmen atik la


Ou kapab ban nou aviw tou nan yon kòmantè pou plis amelyorasyon.@FiveStarsTurismo

141 vues0 commentaire

ความคิดเห็น


POSTS RÉCENTS

bottom of page