> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Kisa estati kris redanmtè reprezante pou abitan rio de janeiro?


Abitan vil la toujou di ke si stati a ouvè bwa’l konsa, se pou aplodi abitan yo, cariocas yo lè yap travay.

Byenke objektif inisyal estati a se pou reafime enfliyans ke legiz katolik genyen sou peyi a, jodi a li vin tounen yon veritab senbol inite ak lanmou. Christ beni vil la senbolikman.


Si ou gen chans al vizite « Christ redempteur » a, wap rive konstate ke bwa goch li pwente nan nò epi bwa dwat li pwente nan sid. Se pa yon aza. Epi fas stati a bay kote solèy la ap leve a. li premye bagay ki sòti nan fènwa depi nan maten.