> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Kay an fòm chen an, nan peyi etazini.


Nan vil Cottonwood nan vil Idaho, yon eta ki nan nò kote lwès de etazini, la wap jwenn yon kay trè dwòl ki fè ri. Dennis ak Frances, se mèt kay sila a, ki gen fòm yon chyen! Amizan pa vre ?


Looll2 fòm kay trè zetranj sa yo, wap gen chans wè yo nan yon provens trè poze nan yon ti komin ki rele Cottonwood nan vil idaho, nan peyi etazini. Abitan zòn lan konnen’l byen e preske pa prete atansyon avel ankò, men pa pou etranje kap pase nan zòn sa. Yo toujou anvi pran foto kay sa. 2 ras chyen « beagles » trè wo, ki sanble ak 2 chyen jeyan. Kay sa se zèv Dennis ak Frances, 2 moun ki renmen zannimo anpil e yo trè pasyone men yo se skiltè an bwa tou. Pou yo ka respekte nivo tout nòm konstwiksyon an ; koup la enstale yon gwo (bouche-à-incendie). Se tout sa ki fòme « Dog Bark Park Inn » lan.


Konstwiksyon « Dog Bark Park Inn » yo fèt an bwa, avek materyo Dennis ak Frances, kay la devni yon achitekti anblematik. jan de fòm de konstwiksyon sa yo; domestik, oubyen fòm yon pèsonaj renome, te trè an vog nan lane 1930 ak 1950 nan peyi etazini. Nan epòk sa, vwayaj nan machin te yo bagay trèm popilè nan peyi a answit jan de konstwiksyon sa yo fleri tout wout la pou pouse pasajè yo oubyen chofè a fon ti kanpe detanza