> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Ile-à-Vache : yon bijou nan Karayib la

lle-à-Vache se yon bèl ti zile ki twouve l nan depatman Sid Ayiti, a 10 kilomèt vil Okay. Li chaje yon ekip bèl plaj. Zile a plen espès animal ak vejetal ou pa jwenn tout kote. Li etann li sou yon sifas ki mezire 45,5 kilomèt kare e li genyen plis pase 14 000 moun kap viv sou li. Prensipal aktivite moun sa yo se agrikilti ak lapèch.

Popilasyon zile a konsantre nan kat (4) lokalite : Madan Bèna, Kakòk, Gwo Mòn ak La Hatte. Pifò popilasyon an abite nan zòn Lwès zile a. Moun yo pa twò gen aksè a sèvis piblik yo, mete sou sa, manke enfrastrikti. Men sa pa retire anyen nan bote natirèl zile a.

An Ayiti kou nan peyi etranje, anpil moun konn zile a akoz li atire anpil touris. Majorite ensfrastrikti touristik yo nou jwenn yo nan pwent lwès zile kote ki gen gwo otèl yo Abaka Bay ak Port Morgan. Chak otèl gen pou pi piti 20 chanm, yon pò, yon sistèm dèlko ki fonksyone ak mazout, yon lyezon satelit, yon koneksyon entènèt, elatriye. Mete sou otèl sa yo, gen lòt otèl entèmedyè ki gen pò se vre men ki gen pi piti chanm ak mwens enfrastrikti. Gen kèk abitan ki konn loje vizitè lakay yo.

Istwa Zile a kòmanse pandan 17e syèk la lè zile a te tounen yon refij pou pirat yo. An 1668, Henry Morgan, yon pirat anglè, te echwe sou zile a ak yon bato ki te gen ladan l’ yon gwo trezò. Daprè sa yo rakonte jiskaprezan yo poko jwenn trezò sa a.

Morgan ak tout ekip pirat li yo te enstale yo sou zile a nan zòn Kakòk. Nonm sa a te fè anpil pale de li paske abitid li se te atake ènmi anglè yo. Pandan yo te sou zile a, yo te konn sezi bato panyòl yo ki te konn eseye kochte sou zile a.

Premye kolon yo pral debake sou zile a pandan 18e syèk la, yo te soti nan zòn Saint-Jean-du-Sud. Moun sa yo te fonde vilaj La Hatte. Se yo ki te konstwi premye legliz la ak premye tribinal la. Pou yo te reponn a bezwen yo, yo te konn plante vetivè paske Okay yo te itilize l’ anpil. Yo te vin remake zile a ka fè elvaj sitou pake vach yo te konn gade yo pat gen lòt kote pou yo ale akoz lanmè a. Se apati epòk sa a yo pral bay zile pote Ile-à-vache akoz gwo kantite bèf (mal kou femèl) ki tap viv sou li. Aprè, kolon yo pral etabli yo sou tout zile a. Nan chak vilaj yo konstwi yo mete yon legliz.

Sou gouvènman Fabre Nicolas Geffrard, ak apwobasyon Abraham Lincoln ki te prezidan Etazini nan epòk la, yon gwo antreprenè ameriken ki rele Bernard Kock debake nan peyi a. Bernard Kock te gen nan tèt li pwojè pou li te fè yon gwo jaden koton sou zile a. Lè l’ rive Ayiti nan dat 3 Juin 1862, antreprenè a te tou vin ak yon pakèt ouvriye nwa. Bernard Kock te vle fè menm modèl plantasyon li te konn fè Floride la ki te trè rantab pou li. Se anba anpil redi gouvènman ayisyen an rive dakò lwe biznismann nan zile a pou 10 zan ak posiblite pou li renouvle.

Lè Kock fin lwe zile a, li kreye pwòp lajan l’ pou li peye anplwaye yo, lajan sa a se sèlman nan boutik li yo ouvriye yo te ka achte ak yo. Malerezman, pwojè a pa mache, prezidan Lincoln voye bato vin pran ouvriye yo sou zile a. Se pandan peryòd nou pral jwenn fondasyon lokalite Madan Bèna ak Kakòk.


Pandan syèk ki sot pase a, youn nan pèsonalite enpòtan nan istwa zile a se Pè Magron. Robert Magron fèt Tigwav nan yon fanmi kretyen, men li te pase tout anfans li Jeremi paske papa l’ se moun Jeremi. Aprè etid li yo, Pè Magron al travay Saint Jean-du-Sud kòm pè nan yon pawas anba òdonans evèk Kolinyon. Yon bon jou, li mande evèk la pou li transfere l’ Île à Vache. Se konsa pè Magron rive sou zile 5 me 1959. Pè a konstwi plizyè chapèl e nan chak chapèl, li konstwi yon lekòl. Premye chapèl li te konstwi se te Gwo Kay nan lokalite La Hatte. Li te konstwi tou lekòl Sainte Anne nan lokalite Madan Bèna, men lekòl sa a kraze kounye a. Pè Magron te pase men nan wout yo tou. Pou anpil moun sou zile a Robert Magron se te yon papa, yon zanmi.

Sou prezidan Michèl Mateli, te gen yon gwo pwojè ki te vize devlopman zòn nan, men pwojè sa a pat abouti.

Lè yon moun vizite Ile-à-Vache wap gen posiblite rankontre abitan zile a. Menm jan ak majorite moun kap viv an pwovens, abitan yo senpatik, yo prèt pou ede touris yo dekouvri zile a. Akèy la pa diferan bò kote moun kap travay nan otèl yo kit se Abaka Bay Resort, Port Morgan oswa Anse-à-l'Eau Beach House. Se menm lanmou an.

Pou sa ki gen pou wè ak aktivite, touris la gen twòp chwa. Li ka soti ale sou lòt zile tankou Amoureux ak Permantois e menm nan kèk lòt vil ki tou pre tankou Camp Perrin, Port à Piment ak Port-Salut.

Yon touris ki deside ale Ile-à-vache li ka atann li a viv yon eksperyans san parèy, nan kè kontan gras ak yon pakèt aktivite akwatik an patikilye nan Marina ki twouve l’ Port Morgan.


Ti zile Amoureu sa twouve l’ tou pre Île-à Vache, gras ak dekò natirèl li se kote ideyal pou de (2) moun ki renmen flannen men nan men. Nou ka wè sa depi sou non l’. Dlo a klè kou dlo kokoye. Nou pa kache di w, ti zile sa a fè moun reve. Si w ak amoure w menm se pi bon kote pou ou fè foto pandan ou nan bra l’.

Anse-à-l'eau Beach House se yon otèl 3 etwal, li gen 8 chanm, yon restoran ak yon plaj prive. Yon touris ki al sou zile a, ou pa fè yon pas Anse-à-l’eau prèske rate vwayaj li a.

An 2013, Abaka Bay te klase 57e plaj nan mond lan selon CNN, lanmè klè, li cho, lè w la ou benyen trankil. Sab la fen e lè wap gade alantou plaj ou pa ka pa damou l’. Ou ka lonje kò w nan « hamac » ki anba pye kokoye yo pandan wap koule bweson w.


Si ou renmen sa, ou ka monte cheval sou rivaj la ou ka fè kayak tou. Abaka Bay ofri w anpil bagay pou lave je w. Yo gen espas pou fè beach-volley, jwe ping-pong, elatriye. Si ou deside al fè yon ti mache, ou ka jwenn yon gid kap pèmèt ou dekouvri yon latriye sit ou pat janm imajine.

Depi ou Ile-à-Vache jounen w pa ka pa bèl. Kèlkeswa jan w ye, kontan, fache, poukont ou, an koup, mwen garanti w wap jwenn yon bagay ki pou fè w plezi.

Ile-à-Vache, pa gen dout sou sa, se yon bijou nan Karayib la.

 

Viza oswa rezidans


14 vues0 commentaire

Commentaires


POSTS RÉCENTS

bottom of page