> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

Gwòt vè limine waitomo yo nan peyi nouvelle-zelande

Li se yon gwòt limine ki ouvri ak tout vizitè. Dekouvèt espas ekstraòdinè sa fèt selman pa mwayen bato, nan silans, epi zye gran ouvè ! Gwòt sa sitye’l nan zantray tè a. sit la twouve’l nan nò King Country, sou zile nò nan peyi nouvelle-zelande lan. Depi Hamilton, Waitomo a li a 1h de wout. Anviwon 300 gwòt ki konpoze Waitomo, relye pa yon tinèl anba tè.

Men sa ki pi entèrese vwayajè yo, se ‘’Glowworm Cave’’, akoz de lav limine ki ranpli pawa li yo kap pèmèt vizitè yo admire limyè majik sa pwodwi apati de vè yo. gwòt la atire anpil vizitè kirye. Batiman an apèn konstwi pou akeyi touris yo, se yon veritab model achitekti neo-zeolandèz, ki ekipe de yon restoran ak yon sal espektak. Sonje planifye yon kelke lè pou fè yon desant nan tinel yo avek yon ti pwomnad nan bato pandan ‘’Spellbound Glow-Worm Cave Tour’’. se pa posib pou yon moun pwomennen nan gwòt la poukont li.


Pwomnad la koute anviwon 21ewo pou adilt ak 10ewo pou timoun (se gratis pou timoun mwen de 4 an yo) e yap anbake’w sou bato maximum 23 moun. Sonje prepare yon bagay pye ki konfòtab ak rad ki kenbe cho paske deyò a fè maximum 16 degre nan gwòt la. Pwomnad la li aksesib ak moun ki nan fotèy woulan.

Pandan sezon estival desanm lan a fevriye, li endispansab rezève vizit gide ou yo byen avan. A 10m pwofondè, desant lan fèt nan koulwa anba tè yo ki kouvri ak ‘’Stalactites ak stalagmites’’ pa santèn. Depi’w fè sa ou rive nan vel rivyè anba tè sa, yon bato ap kondwi nan andwa ki gen vè limine yo ki vreman ekstraòdinè.


Franchman anbyans lan se waaww !!!

 


13 vues0 commentaire

Comentarios


POSTS RÉCENTS

bottom of page