> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Eagle Beach nan peyi aruba, youn nan meyè plaj nan karayib la.


Eagle Beach pa plaj ki pi selèb nan peyi Aruba, men se andwa reve pou tout moun kap chache trankilite. Avek yon bel lanmè trè kalm e ble, gen de pyebwa Divi Divi ki reprezante espas la sou kat postal zile a, kontrèman ak plaj ki nan alantou lan.


Se yon espas ideal pou rete anpè, san pèsòn pa annwiyew pandan ke wap pwofite de lanmè paradizyak ke zile a genyen. Se yon aktivite senp, chaje moun. Siw swete benyen trankil san bwi pa bliye meyè kote a se Eagle Beach nan peyi ARUBA.


Eagle Beach (oubyen