> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Christ des Abysses nan peyi itali


Christ des Abysses la repoze a 17m de pwofondè lanmè mediterane italyèn lan, li antoure ak pwason miltikolò, nan lanmè « San Fruttuoso di Camogli » nan vil Ligurie. Li 2 bwa ouvè, estati sa ki rele « Cristo degli Abissi » a , ki beni maren an depi 60 lane. Estati an bwonz sa se rezilta fizyon meday, ak klòch epi kanon. « Christ des Abysses la’’, mezire 2,50m nan wotè e li peze 260kg. Baz la fèt an beton, an fòm de tron ki sèvi’l de fondman, li peze 90 tòn. Nwaye pa marin italyèn lan nan lane 1954, II Cristo Degli Abissi fè objè de yon seremoni nan lanmè a chak dènye samdi ma jwiyè, nan memwa de tout moun ki te peri nan lanmè sa.


Chedèv an bwonz sa de Guido Galletti pa tankou jan ou kwè’l la, li se youn nan patrimwan akeyolojik de yon sivilizasyon anglouti. Nan lane 2004, estati a te restore deyò dlo a avan yo te remete’l nan plas li. Li sitye a 35 kilomèt de « Gênes » toupr