> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

7 Bagay pouw konnen sou Panama


 

Rekonèt nan tout mond lan pou « Chapo panama oubyen Jipijapa » ak kanal li a. Panama gen yon lòt ti non ki se « Pon ki reyini 2 mond yo », Nò amerik la ak Sid amerik la. Ekonomi li enflyanse kwasans PIB a de 6% anplis chak ane, pandan peryòd 2010-2019 la. Siw ta renmen fon vizite oubyen ouvè biznis laba. Ebyen dekouvri lis 7 pwen sa yo avek nou ki kapab edew nan pwosesis ou a.


1- Premye tantativ ki pat pote fwi sou konstriksyon kanal sila a te fèt pa lafrans (1881-1903), sou lòd diplomat Mr Ferdinand de Lesseps. Projet a te kontinye avek etazini e ki te finalman ouvè ofisyelman nan lane 1914.


2- Sèvis yo se baz ekonomi nasyonal la, avek sèvis finansyè yo ak komès machandiz yo ki se sektè prensipal la. Answit lòt motè ekonomi panameyèn la se « Zona de libre comercio de colon », ki vin gen plis enpòtans chak jou an tèm de fabrikasyon ak distribisyon machandiz yo. Panama se dezyèm pi gran zòn komès lib nan mond lan, aprè Hong kong.


3- Li se yon peyi san bank santral. Deviz ofisyel yo se “ Balboa, men peyi a itilize dola tankou deviz chak jou. Ekilib yo fè avek dola siyifi ke yon bank santral pa nesesè, donk yon bank santral tradisyonel pa egziste nan peyi sa.