> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

5 vil ki pi sekirize nan pouw ka rete nan peyi meksik

Selon (Nation Survey of Urban Public Safety) devlope pa INEGI, nan twazyèm trimès 2020, gen vil tankou: Merida, San Pedro Garza Garcia, San Nicolas de los Ga rza, Saltillo ak Los Cabos distenge etan ke vil ki gen meyè anviwonman sekiritè. 1- Merida : dispoze’l de yon enfrakstriktik modèn ki pèmèt li gen yon kwayans enkwayab, gras avek sityasyon sa li pèmèt li gen aktivite komèsyal ak touristik, ki relye trankilite espas la ak nenpòt lòt gran vil nan mond lan. Pouw achte yon apatman nan vil la li ka koute anviwon 2 300 000 pesos answit pri lwaye a nan anviwon 11 000 pesos. Konstriksyon mwayèn yon kay se 225m2 e yon apatman se 103 m2. 2- San Pedro Garza Garcia Komin sa se li ki gen pi gwo devlopman yo, son kote ki se youn nan pi gran sous envestisman peyi a. pri mwayen pou yon envestisè ta achte yon apatman nan komin sa se 8 milyon pesos e si se pou lokasyon se 24 000 pesos. Answit konstriksyon mwayen kay nan zòn sa se 500m2 e yon apatman se 220m2 3- San Nicolas de los Garza Se youn nan meyè katye nan « Nuevo Leon », li distenge’l avek nivo sekirite’l, kwasans ekonomik li, e san bliye pati endistryèk zòn ki vreman devlope. Pa two lwen li wap jwenn « Faculte de l’Universite Autonome de Nuevo Leon », li genyen 2 stasyon Metro, plizyè restoran, mache ak Sant de travay. Donk pouw achte yon kay nan vil sa lap koute anviwon 2 milyon pesos e si se lwe ou ta renmen lwe ebyen lap koute’w 14 mil pesos. Epi konstriksyon mwayen li se 177m2 e pou apatman se 90m2. 4- Saltillo : se youn nan vil ki vreman sekirize daprè sitwayen yo an pèsòn, non Selman lap grandi atravè endistri li yo e san bliye kalite de vi ke abitan yo ap Mennen nan zòn sa merite pou tout moun konnen sa. Donk pouw ta achte yon kay nan vil sa wap bezwen anxiwon 2 milyon 260 mil pesos e si se lokoasyon ou ta renmen fè lap koutew 13 mil pesos. Konstriksyon mwayen yon kay se 212m2 e pou yon apatman li 108m. 5- Los Cabos : Se yon vil ki gen trankilite yon pwovens, men kap pwogrese ak enfrastrikti’l yo pou ka devni yon vil kote moun ap chache opòtinite pou fè zafè. Los Cabos fè yon gran siksè non selman nan sektè touris entènasyonal la, men tou nan plizyè lòt aktivite komèsyal. Donk pri mwayen pouw ta achte yon kay nan vil sa se anviwon 2 milyon pesos epi wap bezwen 24 000 pesos pouw ka lwe. Epi konstriksyon mwayen yon kay se 181 m2 e 134 m2 pou yon apatman.

1 294 vues0 commentaire

コメント


POSTS RÉCENTS

bottom of page