> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

5 jès banal ki ka mal entèprete nan peyi etranje

Yon lis de plizyè jès a evite kapab trè itil ou lè kew pral vwayaje. Nou konnen ke yo itilize siy chak jou pou kominike, epi dayè 80% kominikasyon se non-verbal. Se pou sa nou vini ak kek jès pou ou ki ka mal-entèprete nan peyi etranje, e nan kek lòt kilti. Nan peyi etranje, kote fè yon demand konn vreman pa fasil sitou lè lang peyi a difisil, nou souvan konn itilize men nou pou nou endike ke tout bagay ok, oubyen pouw di yon pla delisye, ou ankò pou adrese yon moun kap pase. Atansyon, menm siw ta fe sa avek yon bòn entansyon pouw ta felisite chef yon restoran nan peyi iran kote kew leve pouce ou anlè, ou kapab ensilte envolontèman. Men enpòtans atik sa jodya !


1- Leve pous ou anlè