> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

5 bagay pou’w konnen avan’w vwayaje.

Dernière mise à jour : 12 juil. 2021

Ou santiw enpasyan pouw al vizite yon lot peyi, swa pou vakans oubyen al abite ? ebyen li tap trè saj wi siw ta envesti tanw nan li tout atik sa nèt sinon ou pral oblije fè gwo depans regretab lè yon bagay kew pat prepare pou sa ta rivew. Swiv ti lis sa ke ajans « Five Stars Turismo » prepare pou ou espesyalman pou asirew ke’w pa bliye anyen avan ou rantre tèt ou nan koze vwayaj nan yon peyi etranje.


1- Asirew ke paspò’w ak viza’w ajou

Laplipa nan peyi yo souvan egzije pou paspò’w valid pandan 6 mwa aprè dat retou a. verifye depi kounya dat ekspirasyon paspò’w la pouw konnen eske’w ta dwe gentan renouvle’l avan menm ou fè vwayaj sa. Gentan prevwa 6 semènn pou ke demand paspò’w