> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

5 bagay enkwayab ou ka fè nan peyi Ajantin (Argentine)

Mwayen pou yon vwayaj reyisit la senp kòm bonjou : Bel avanti, pwomennen nan vil yo, dekouvri bote pwovens peyi a, amizman, pran plezi nou e san bliye yon bon detant bò pi bel plaj yo. Nou toujou ap chache yon bagay diferan nan peyi letranje, yon bagay ki ka siprann nou, yon bagay ki pou fè nou bliye jounen nou yo nan espas de kelke jou. Yon eksperyans anrichisant, entèresant e original. Ebyen ajantin posede presizeman tout atou sa yo ki vreman nesesè pou reyisi yon sejou nan peyi etranje. An verite, gwosè tèritwa a, akèy abitan yo, varyete jeografi li yo, vi palpitant ke vil li yo ofri, fè de li menm yon peyi admirab.

Men 5 list bagay ou ka fè nan peyi ajantin ki vreman san parèy, enkwayab ki ran peyi sa mèveye konsa.

1- Moman palpitant : Yon kwazyè nan Antatik la

Nan ekstrèm sid peyi ajantin, ou ka aksede ak tout mond lan: sa ki deja two eksepsyonel. Epoutan gen toujou, pouw fe yon Avanti ki vreman palpitant, sedwizant e adorab saw panse si’w ta dekouvri Antatik, kontinan glas la, tè pengwen yo, kap chame’w sètènman. Laba gen anpil kwazyè ki toujou ale nan tèritwa sa, bel depi le’w rive Ushuaia : kite espas sa tante’w pask okazyon sa twò bel!


2- Espas la vreman amizan: rankontre avek nati a

Gen yon varyete de zannimo ki vreman patikilye e enkwayab anmenmtan nan peyi ajantin. Anplis de sa, li trè fasil pou’w ka obsève plizyè espès : gen kèk kote ki vreman enkwayab, tankou (Peninsule de Valdés) ki se abri labalèn yo ak anpil lòt zannimo ankò. Twoupo (Vigogne ki se yon stil de Lamas), pafwa sovaj, kap pwomenen tout wout lwès ak nò peyi a, gen de zannimo tankou (Tatou oubyen pichi ak condor andin) se sou zye sa yo rete. Se vrèman yon lamann pou amoure amourèz nati yo.


3- Fantastik andwa : Koulè mòn yo nan nòdwès peyi a

Rejyon sa gen yon istwa jeolojik enkwayab ki fasone mòn yo ak anpil wòch inabityèl e telman espektakilè. Koulè li yo ak fòm li fè yon sèl, pou yo ka kreye yon rezilta telman agreyab pou gade e ki vreman mèvèye. “mòn 7 koulè a”, “liy de koulè li yo” answit “Quebrada de las Flechas » la oubyen ankò tout rejyon « Puna » temwanye ekstravangans sedimantè sa.


4- Yon kote enpresyonan : Espekstak de « Chute d’Iguacu » a.

Li klase nan patrimwàn mondyal Unesco, chit sa se yon fenomèn : se vreman san parèy andwa sa ki twouve’l nan mitan forè sa, dlo a kap degringole avek fòs ki pwodwi yon son avek imaj ki vrèman adorab pou gade. Espektak sa vrèman enkwayab e enpresyonan : se trèzenpòtan pouw genyen yon kamera avèw pouw ka imòtalize mèvèy sila.


5- Yon kote ekzaltant : yon ti sejou nan kapital la

Ajantin se yon andwa pasyonant e chaje aktivite, Buenos aires merite pouw ta fon vizite’l :depiw fin konnen vil la, ebyen mache rapid la diminye pouw ka gen chans admire mèvèy chak kwen vil sa. An verite, kilti ajantin pran tout sans li nan metropòl la : Gastronomi, Tango, Pasyon pou Foutbòl, aktivite lannwit, penti, ak tradisyon yo… men sa ki sèten, pa gen mwayen pouw santi’w annwiye nan kapital la, e se youn nan vil ki pi chamant nan amerik latin lan.

_______________________________________

713 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page