> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

5 BÈL PLAJ KI ATIRE PLIS TOURIS

Sa ki toujou atire touris sou yon zile se patikilyèman plaj yo. Sou ti bout zile nou an, reyalite a pa si diferan e nou chaje bèl plaj. Si n t ap pran site bèl plaj pou ou, lis la t ap long. Men, nan plaj sa yo, genyen ki spesyal, e yo resevwa plis vizit. Nou fè yon seleksyon de 5 nan bèl plaj peyi a genyen e ke tourisplis vizite. Ou menm tou, ou ta dwevizite yo si tout fwa ou vle eksplore richès peyi w. Ann pati pou 5 bèl plaj sa yo :

I. Labadee, Cap-Haitien Yon plaj ki toujou domine pa touris epi ki gen aksè prive. Yo rekonèt Labadee kòm yon mètafè nan koze plaj an Ayiti. Dlo pezib li yo ak anviwònman an kapab detann nenpòt moun ki vle pase yon ti tan isit la. Touris yo ka fè komisyon ak kèk machann lokal kie opere sou tout trajè a. Nan Okap,Labadee reprezante yon richès pou komin nan e peyi a an jeneral.

II. Wahoo Bay Beach,Carriès