> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

10 konsèy pou tout moun ki swete ale meksik.

Dernière mise à jour : 25 juin 2021


Ou konte ale Mexique trè byento pa vre ? e se premye vwayaj ou laba ? ebyen swiv kèk konsèy sa yo pou'w ka diminye risk yo. Men 10 bagay pou'w pa fè nan peyi sa.

1- Evite bwè dlo robinè paske li pa potab nan tout vil yo. Sèlman dlo nan boutèy pou'w konsome epi asire'w ke’l te byen bouche avan'w bwè’l sinon ou riske gen vant fè mal pandan tout jounen an.

2- Evite mete short pou'w al legliz. Donk evite bagay ki kout pou rantre legliz.

3- Evite pale ak moun ou wè ki sanble biza. Evite pale sijè polemik pandan konvèsasyon'w yo.

4- Evite pwomennen nan zòn a risk yo. Zòn ki rekile e ki izole

5- Evite al nan plaj ki izole yo ni lajounen ni lannwit

6- Evite pote bagay ki chè sou ou, tankou bijou; chèn, braslè, zanno ni mont gwo mak yo akoz de vòlè.

7- Si'w ta twouve'w nan yon ka agresyon, evite reziste. Bay tout sa yo mande'w si'w renmen vi'w paske yo souvan gen zam.

8- Evite « piknik » nan milye izole yo, menm nan machin li dekonseye.

9- Evite kondwi lannwit. Akoz de agresyon, wout kraze, oubyen akoz bet kap traverse wout la san rete. Pa janm pran “moun kap mande woulib”.

10- Evite pale avek enkoni, oubyen pou'w ta bay kontak pèsonèl ou ak kote'w rete. Yo sèvi ak sa pou fè pwoch ou yo konnen ke, swa ou fè aksidan, oubyen ou an danje pou yo ka mande lajan.

1 909 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page