> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

10 konsèy pou tout moun ki swete ale meksik.

Dernière mise à jour : 25 juin 2021


Ou konte ale Mexique trè byento pa vre ? e se premye vwayaj ou laba ? ebyen swiv kèk konsèy sa yo pou'w ka diminye risk yo. Men 10 bagay pou'w pa fè nan peyi sa.

1- Evite bwè dlo robinè paske li pa potab nan tout vil yo. Sèlman dlo nan boutèy pou'w konsome epi asire'w ke’l te byen bouche avan'w bwè’l sinon ou riske gen vant fè mal pandan tout jounen an.

2- Evite mete short pou'w al legliz. Donk evite bagay ki kout pou rantre legliz.

3- Evite pale ak moun ou wè ki sanble biza. Evite pale sijè polemik pandan konvèsasyon'w yo.

4- Evite pwomennen nan zòn a risk yo. Zòn ki rekile e ki izole