> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

10 bagay ou ka fè nan peyi meksik.

Dernière mise à jour : 25 juin 2021


1- Ale viv nan peyi meksik se dekouvri yon nouvo orizon ak viv yon nouvel eksperyans. Erezman pou nou mond lan kolosal. Imaj nou genyen de mond lan ak lavi a depann de ki kote nou fèt ak valè ke yo enkilke nou diran jenès nou. Epi de tout fason nou we selman yon ti pati nan mond lan nan pe enpot peyi ou leve. Pati viv nan yon peyi tankou meksik se plonje nan yon lot kilti ak konfwonte yon lòt reyalite. Meksik toujou oblije yon moun sòti de abitid li yo, ak fèw viv yon lòt eksperyans ak santi yon nouvel sansasyon. Se tout yon lot peyizaj, yon lot istwa de sivilizasyon ak yon lot fason pou viv.


2- Meksik se yon peyi ki fasil pou entegre ; meksiken yo jeneralman yo se yon pèp ki poli, renmen moun, e trè entèrese ak tout sa ki sòti an deyò peyi yo. kiryozite sa, yo menm rive bal yon non « Malinchismo ». non sa vini de yon fanm etranje ki te rele « Malinche » ki te akonpanye « Herman cortes » nan konkèt espanyol meksik la. Lefè ke selman ou se yon etranje nan peyi a ap atire anpil meksiken sou ou pou kesyonew sou orijin ou. Pran ti tan diskite avek yo answit sonje raple yo de jan kew anvi konnen kilti yo mye toujou answit wap wè koman wap gentan fè anpil zanmi nan lokal la tre rapid.


3- Viv nan peyi meksik ap pèmet aprann lang espanyol la pi byen epi konnen kilti latino a. sitou nan peryod nan viv la, aprann yon lang etranjè vreman enpotan e se déjà yon gran metye. Paske gen anpil antrepriz touristik kap rekrite jan de potansyalite sa yo. epi pa gen meyè mwayen pouw aprann yon lang ke selman lew sou sol la. E anplis de lang lan, peyi a ap metew tre pwoch de amerik latin lan.


4- Ale nan peyi meksik pouw ka dekouvri yon kilti. Prekolonbyèn ak site antik maya. Eksplore Meksik, se retwouvew fas a fas ak ansyèn gran sivilizasyon an, tankou Aztèk ak mayas. Anpil site vin repare al restore avek akeològ yo, sitou nan rejyon Sant ak Sid peyi a. Teotihuacan, Palenque, Chichen Itza, Uxmal ou calakmul, tout sa se mize ki ouvè ak tout moun pouw kapab mye konprann ansyènm sivilizasyon yo.


5- Avantaj viv an meksik ankò chita nan fason yo viv, ak anbyans yo genyen. Yo se yon pep ki toujou gen tan, ki pa vle di « parese » men akoz de ekonomi yo ki an prekarite. Yo oblije viv yon vi san two panse ak demen. Akoz de sa yo plis bay enpotans ak relasyon moun ak moun avan tout bagay. Tankou yo konn di: “nadie te quita lo bailado!” “Saw viv nan lavi, pèsòn paka pranl”. Donk yo pa preokipe yo de sa mond lan ap di sou yo. yo toujou sou fete, kontan e pa souvan stresse.


6- Pati nan peyi meksik se pran randevou ak solèy la telman li omniprezan nan peyi sa. Nan peyi sa wap jwenn kliman ki diferan nan peyi sa tankou : Semi-tropikal, semi-dezètik, semi-kontinantan, kalm ak mouye. Sel bagay ki rete konstan nan tout peyi sa se soley la.


7- Meksik chaje ak peyizaj de tout sòt. Akoz de divèsite klima a, li bay chak sezon yo yon vizaj enpresyonan. Depi gran dezè nan nò peyi meksik la (sonora, Chihuhua) jiska forè tropikal disid la (Chiapas, peninsule du yucatan). Etc.


8- Pati nan peyi meksik bay anpil avantaj ak opòtinite pwofesyonel. Premye atou ou se yon etranje e diferans sa vreman se yon bòn nouvel pou ou, ou se yn etranje, frankofòn, e san dout ou gen yon diplôme inivèsitè soti nan peyiw. Se tout sa yo kap distengew pou benefisye opòtinite kew pat genyen nan pwop peyiw. Answit meksik fè pati de peyi emèjan avek yon kwasan solid de 4% ki bezwen anpil pwofesyonel kalifye. Nan peyi sa, lefè ke se etranje pa yon fren pouw avanse okontrè se yon atou enpotan siw debwouyew byen, wap we se yon bel avantaj. Resevwa eksperyans nan peyi meksik, swa etanke pwofesyonel oubyen etidyan ap distengew le jou kew deside rantre nan peyi orijin ou. Meksik rete yon destinasyon exotik ki pap manke enpresyone fiti patron ou a.


9- Meksik avek gastronomi li. Bon pati sa se yon bagay ekstraòdinè, déjà se yon privilèj pouw goute yon kwizin diferan. Gastronomi meksikèn lan pi fin ak pi varye nan yon fason ou pata imajine. Kom prèv : li te enskri nan UNESCO nan lane 2010, an menm tan ak gastronomi fransèz la.pou spesyalite yo manje anpil piman, atansyon siw pa two renmen sa men siw te déjà renmen sa ebyen ou pap desu


10- Nan peyi meksik, wap gen yon meyè pouvwa acha. Yon fransè tap eksplike ke li estime ke sale li enferyè anviwon a 30% parapò a sal touché an frans. Poutan, diferans sa sa koute nan vi ant meksik ak lafrans pi gran toujou. Salè minimòm meksik se 70,10pesos (4euro) pa jou. Daprè yon rechech, salè mwayen yon meksiken se 481ewo pa mwa, se konsa chif sa kache reyalite anpil meksiken ki touche pipiti ke sa

1 341 vues1 commentaire

POSTS RÉCENTS

bottom of page