> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

10 bagay ou ka fè nan peyi meksik.

Dernière mise à jour : 25 juin 2021


1- Ale viv nan peyi meksik se dekouvri yon nouvo orizon ak viv yon nouvel eksperyans. Erezman pou nou mond lan kolosal. Imaj nou genyen de mond lan ak lavi a depann de ki kote nou fèt ak valè ke yo enkilke nou diran jenès nou. Epi de tout fason nou we selman yon ti pati nan mond lan nan pe enpot peyi ou leve. Pati viv nan yon peyi tankou meksik se plonje nan yon lot kilti ak konfwonte yon lòt reyalite. Meksik toujou oblije yon moun sòti de abitid li yo, ak fèw viv yon lòt eksperyans ak santi yon nouvel sansasyon. Se tout yon lot peyizaj, yon lot istwa de sivilizasyon ak yon lot fason pou viv.


2- Meksik se yon peyi ki fasil pou entegre ; meksiken yo jeneralman yo se yon pèp ki poli, renmen moun, e trè entèrese ak tout sa ki sòti an deyò peyi yo. kiryozite sa, yo menm rive bal yon non « Malinchismo ». non sa vini de yon fanm etranje ki te rele « Malinche » ki te akonpanye « Herman cortes » nan konkèt espanyol meksik la. Lefè ke selman ou se yon etranje nan peyi a ap atire anpil meksiken sou ou pou kesyonew sou orijin ou. Pran ti tan diskite avek yo answit sonje raple yo de jan kew anvi konnen kilti yo mye toujou answit wap wè koman wap gentan fè anpil zanmi nan lokal la tre rapid.