> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

10 bagay ke nou dwe konnen sou kanada

Lane 2021 an make 154 lane endepandans pou peyi Canada. Peyi (Sirop d’erabe) la, (caribous ak hockey sou glas la), Canada se yon peyi ki chaje avek fè ensolit kew pa tap janm panse ki ta ka egziste. Men 10 bagay ke’w te inyore sou peyi ekstraòdinè sa.


1- Fransè dabò e avan tout lang

Nan kòd canadien yo, lwa 101 an priyorize lang fransè a nan vil Quebec la. Sel gwenn provens frankofòn sa respekte « chat lang fransèz la » avek fyète, boutik, lekol, jistis ak antrepriz. Lang « Molière » a se sel lang yo itillize. Plizyè komèsan anglofòn tante plizyè fwa konteste sa men souvan resevwa plizyè amande akoz ke yo afiche piblisite an anglè, pandan ke reg afichaj nan vil Quebec la trè klè sou pwen sa : « Yo egzije pou tout afich fèt an fransè ». Quebecois yo trè vijilan e yo defann lwa sa avek anpil konbativite.

2- Canada te rele « Kanata » avan sa

Sa te kòmanse avek yon eksploratè ki te rele « Jacques Carter » ki te dekouvri « Le Grand nord » an XVIe syèk, pi presizeman nan lane 1534, pandan dezyèm vwayaj li, 2 « autochtones » te endike li chemen an poul te ka mennenl « Kanata » ki te vle di « Village » nan lang « Hurons oubyen Iroquois ». …sof ke te gen yon ti wont, Jacques Cartier te panse se te non’l yo tap bay peyi sa li dekouvri a. 10 zan aprè nan lane 1545, yo jwenn mo « Canada » sou tout dokiman yo.

3- Li fè frèt anpil menm jan ak planet mas la

E wi ou byen tande, e sa date depi 3 fevrye 1947 nan vil snag, yon vilaj ki Yukon, kote tanperati a rive jiska -63%. Se preske menm tanperati ak planèt mas la. Se difisil a imajine ke pandan sezon dete, canadien yo anrejistre tanperati tankou ki nan 30 degre C, e pafwa li konn pi grav. Diferans ki genyen ant jounen ki pi cho a ak sa ki pi frèt la se 70 degre C ! an atandan sezon dete a, kouvri byen oubyen menm jan yo konn di laba « Attache ta tuque avec de la broche ! » oubyen « Mets ton bonnet, il va faire froid ! ».

4- Plizyè Pak nasyonal ki pi gran ke anpil peyi

Ann pran egzanp de “Albanie” oubyen « Izrayel » ebyen yo pi piti ke rezèv pak nasyonal ki Nahanni an, avek yon kolosal rivyè kap tonbe. Li elaji sou plis pase 30 000km2. Youn ki pi gwo toujou, se : Pak nasyonal Wood Buffalo a ki an Alberta avek 44 807 km2, li lajman depase sipèfisi “la Suisse ak Danemark ». sou sijè sa nap raple’w ke tout pak canada yo te gratis nan lane 2017 la, kounya li se 8.50US pou granmoun men pou jèn 17 lane ou mwens pap peye ditou. Panse ak sa !

5- Canada genyen 2 milyon lak

Tèritwa kanadyen an okipe avek 2 milyon lak. Dlo dous nan peyi kanada li nan anviwon 900000 km2, swa yon tyè dlo dous mondyal. Avek 933 baraj ak 500 santral, Canada se youn nan pi gwo pwodiktè (hydroelectricité) nan mond lan. Peyi sila a pa konn sa sa vle di ekonomize enèji, al yon tel pwen yo kite limen pandan tout lannwit yon (Piste de Ski) ki pa gen pèsòn.

6- Peyi ki gen litoral ki pi long lan

4 an edmi, se tan ke wap bezwen pou rive mache yon bò jiska yon lòt bò litoral canadien yo. men se a kondisyon kew mache san rete, san manje, san dòmi ak san repose pye’w yo! Li bode pa 3 oseyan: Atlantique, Artique ak pacifique, Canada posede 202080 km litoral sou tout 356 000 km mondyal la. Mezanmi !!! Soulye tapa k tenis tap chire vre !

7- Machin yo toujou ouvè

Si wap fon pase vizite plaj Hudson, fè atansyon avek « Ours » a Churchill, gen plis “Ours” ke moun laba, avek 1200 “Ours” an tou. Se pa pou anyen ke vil la pote non “Kapital mondyal OUS pole”. Answit pa mesi de prekosyon ak sekirite, abitan vil la toujou kite pòt machin yo san verouye, pou sizanka ta gen yon moun ki an danje pa yon « Ours », kapab jwen abri nan machin lan.

8- Canada genyen 6 « fuseaux Horaires »

Canada se jan nou wel la, li kolosal etanke peyi, donk se pa two etonan si lli kouvri « 6 fuseaux Horaire » : « L’heure de terre-neuve », « L’heure de l’Est », « l’heure du centre », « L’heure des rocheuses » e pou fini « L’heure du pacifique ». li konte 6 zè de dekalaj ant paris ak Montreal, e 9è avek vancouver. Se sel la Russie ki ka rivalize canada avek « 9 fuseaux horaires. »

9- Jwèt adrès

Nan peyi canada, pou yo bay adres postal yo, yo separe nonb yo. Yo di 17-36 olye de 1736, Maisonneuve Oeust. Pou y opa pèdi twòp tan ! kounya yo ta dwe panse koman yap ajoute « Pwen kadino yo » pou evite moun pakouri plizyè kilomet nan move sans lan. Sitou lè ke nou konnen ke wout laba yo kapab etale yo sou plizyè distans. Tankou « Yongue Street, ki nan vil Toronto ki gen 1896 km la !

10- Douch « Salle de bain » oubyen ½

Siw konn abitye li anons imobilye kanadyen yo, san dout ou konn abitye wè souvan ke mo “sale de bain” pa janm mansyone. E wi kanadyen yo pa di mo sa, yo senpleman di « ½ » le yo vle pale de « salle de bain ». Donk lè yo di 3 ½ sa vle di yon apatman ki genyen yon salon, yon chanm, yon kwizin, ak yon douch ki se « ½ » an jan yo renmen di sa.

 

571 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page