> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

10 bagay ke nou dwe konnen sou kanada

Lane 2021 an make 154 lane endepandans pou peyi Canada. Peyi (Sirop d’erabe) la, (caribous ak hockey sou glas la), Canada se yon peyi ki chaje avek fè ensolit kew pa tap janm panse ki ta ka egziste. Men 10 bagay ke’w te inyore sou peyi ekstraòdinè sa.


1- Fransè dabò e avan tout lang

Nan kòd canadien yo, lwa 101 an priyorize lang fransè a nan vil Quebec la. Sel gwenn provens frankofòn sa respekte « chat lang fransèz la » avek fyète, boutik, lekol, jistis ak antrepriz. Lang « Molière » a se sel lang yo itillize. Plizyè komèsan anglofòn tante plizyè fwa konteste sa men souvan resevwa plizyè amande akoz ke yo afiche piblisite an anglè, pandan ke reg afichaj nan vil Quebec la trè klè sou pwen sa : « Yo egzije pou tout afich fèt an